Extended Scope Fysiotherapie opleiding

16-03-2015

Vanaf 17 april tot 25 juni zal François starten met een 10-daagse opleiding: Extended Scope Fysiotherapie.

Deze opleiding is het begin van een nog te verwerven competentie om als (master) fysiotherapeut zelfstandig (zonder tussenkomst van de huisarts) te verwijzen naar de tweede lijn. Dit wil zeggen aanvragen Röntgenonderzoek, lab testen, verwijzen naar een medisch specialist. Deze competentie is er nu nog niet maar er wordt thans nog druk over onderhandeld en zal er hoe dan ook komen. Vandaar dat de opleiding hiertoe al start.

 

Deze 10 dagen betreffen doordeweekse dagen. Op deze dagen zal Anja van der Eijk, manueeltherapeut, mij waarnemen zodat de praktijk gewoon door kan gaan en alle afspraken kunnen worden nagekomen. Anja heeft eerder voor mij waargenomen en ik ben heel blij dat zij dat wil doen.

 

Deze opleiding levert een flinke verdieping en verbreding van kennis en vaardigheid op en ik hoop dat ik deze voor de gehele praktijk, binnen niet al te lange tijd, op een goede manier zal kunnen inzetten.