De beste wensen van praktijk Troelstralaan

18-11-2014

Het einde van het jaar nadert weer en dat betekent ook dat een drukke en hopelijk feestelijke decembermaand nadert. Ook een maand om eens terug te kijken naar afgelopen jaar Praktijk Troelstralaan.

 

 Via deze nieuwsbrief willen we u alvast een fijne en goede maand toewensen. We realiseren ons dat het niet voor iedereen een feestelijke maand kan zijn maar toch hopen we dat er wel degelijk hoop en inspiratie is voor iedereen om weer verder te kunnen en te komen.

 

In het afgelopen jaar hebt u gezien dat Praktijk Troelstralaan actief is geworden op Facebook en Twitter, dat we onze website volledig herzien hebben en dat we u maandelijks een nieuwsbrief toesturen. Het is onze  wens  om op deze manier te communiceren met u, maar ook dat u communiceert met ons. We willen laagdrempelig zijn en het op deze manier mogelijk maken om goed te communiceren. We zien in ieder geval dat er veel gebruik gemaakt wordt van onze website en zien dat ook op Facebook en dat is goed!

 

Soms maken we foutjes, soms vergissen we ons, zijn soms te laat of nemen de telefoon te laat op. Achter de schermen houden we elkaar scherp, proberen we elkaar te corrigeren. Het doel is om steeds beter te worden om u optimaal te helpen. We hopen dat u dit ziet en dat u het voelt.

 

We danken u voor het vertrouwen wat u ons geeft. Als we terugkijken dit jaar zijn we zelf best tevreden. Tevreden over alle nieuwe initiatieven, alle gevolgde cursussen en verdiepingsdagen, geloof in ons eigen vak, en onze gedrevenheid om het vak mooi en interessant te houden. Zonder u als onze patiënten of cliënten zijn we in alle opzichten ineens niet veel meer. Dus nogmaals dank en weet dat we volgend jaar er weer hard aan werken om u te bereiken en om u goede (verzekerde) zorg te verlenen.

 

François, Bruno, Anja, Vernon en Shinta.